Menu


Dnes je:Požární řád


Tyto stránky se aktualizují, žádáme všechny vlastníky o trpělivost. Vše nejde tak lehce jak si myslíme. Žádáme Vás o zasílání námětů a připomínek k našim stránkám.


Naším cílem je, aby se tyto stránky staly informačním tokem mezi vlastníky a výborem společenství. Přinášely aktuální informace o dění v našem domě a informace týkající se nás vlastníků jednotek.