Menu


Dnes je:Vývěska


Aktualizováno: 20. 5. 2019

Pozvánka na XII. zasedání
20. 05. 2019


Pozvánka na XII. zasedání shromáždění Společenství vlastníků V Olšinkách 1734, IČ 289 31 866, se sídlem V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01 které se koná dne 3. června 2019 od 18:00 v kanceláři společenství v domě č. p. 1734

Program:
1. Zahájení, prezence
2. Volba řídícího zasedání, zapisovatele a ověřovatele
3. Zpráva o činnosti výboru, zpráva o hospodaření a o činnosti správce
4. Roční účetní uzávěrka Společenství
5. Zpráva revizora
6. Zpráva o stavu rekonstrukce topných kanálů pro SVJ U Nemocnice
7. Plán údržby a oprav a rozpočet na další období
8. Diskuse
9. Závěr, schválení usnesení

Brandýs nad Labem, 12. května 2019

Ing. Jiří Simon
předseda výboru

Všechny projednávané doklady jsou k dispozici v kanceláři společenství vždy v neděli (26. 5. a 2. 6. 2019) od 19,00 do 20,00 hodin, případně po předchozí domluvě v jiném termínu.

Ladění televizních kanálů
23. 12. 2018


Dne 15.12.2018 bylo provedeno přeladění kanálů pozemního vysílání. Své televizory si můžete naladit podle níže uvedeného přehledu. Podrobnosti k ladění TV
DVB-T2

Pozvánka
20. 5. 2018

XI. zasedání shromáždění Společenství vlastníků V Olšinkách 1734, IČ 289 31 866, se sídlem V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01, se bude konat dne 4. června 2018 od 18,00 hodin v kanceláři společenství v domě č. p. 1734.

Program:
1.
Zahájení, prezence
2. Volba řídícího zasedání, zapisovatele a ověřovatele
3. Zpráva o činnosti výboru, zpráva o hospodaření a o činnosti správce
4. Roční účetní uzávěrka Společenství
5. Zpráva revizora
6. Projednání a schválení dokumentů k implementaci nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
7. Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na dodávky tepla
8. Plán údržby a oprav a rozpočet na další období
9. Závěr

Brandýs nad Labem, 20. května 2018

Ing. Jiří Simon, předseda výboru

Všechny projednávané doklady jsou k dispozici v kanceláři společenství vždy v neděli (27.5. a 3.6. 2018) od 19,00 do 20,00 hodin, případně po předchozí domluvě v jiném termínu.

Výměna vodoměrů v bytech 29. 11. 2017

Vážení majitelé bytů, nájemníci, ve dnech 18. - 19. 12. 2017 bude probíhat ve Vašem domě výměna vodoměrů na studenou a teplou vodu včetně přemontáže radiových modulů podle následujícího harmonogramu:

Vchod „A“ v pondělí 18. Prosince 2017 po jednotlivých patrech:

05 Patro 10:30 hod do 12:00 hod
04 Patro 11:45 hod do 13:15 hod
03 Patro 13:00 hod do 14:30 hod
02 Patro 14:15 hod do 15:45 hod
01 Patro 15:30 hod do 16:00 hod
Přízemí 15:45 hod do 17:15 hod

Vchod „B“ v úterý 19. Prosince 2017 po jednotlivých patrech:

05 Patro 10:30 hod do 12:00 hod
04 Patro 11:45 hod do 13:15 hod
03 Patro 13:00 hod do 14:30 hod
02 Patro 14:15 hod do 15:45 hod
01 Patro 15:30 hod do 16:00 hod
Přízemí 15:45 hod do 17:15 hod
Prosíme o zpřístupnění místa umístění vodoměrů.

Kontaktní osoba: pan Erzigoj tel.: 730 170 676
Děkujeme za spolupráci

ISTA Česká republika s.r.o.

Informace o zápisu do KN 6. 11. 2017

Zápis přístaveb dvou bytů a pozemku pod vstupy do katastru nemovitostí probíhá velmi pomalu, v současné době čekáme na souhlasy bank vlastníků, kteří mají úvěry na byt. Finanční náhrada městu za pozemky, odsouhlasená zastupitelstvem města byla zaplacena.

Vichřice Herwart způsobila škody i na našem domě 29. 10. 2017

V důsledku nedělní vichřice došlo k poškození hromosvodů a antén na našem domě. Celková škoda byla cca 11 tis. Kč. Odškodnění od pojišťovny proběhlo celkem rychle po odečtení spoluúčasti 5 tis. Kč.

Pozvánka 22.5.2017

na zasedání shromáždění Společenství vlastníků V Olšinkách 1734, které se koná dne 29. května 2017 od 18,00 hodin v kanceláři společenství.

Celé znění pozvánky ZDE ve formátu pdf.

Setkání výborů SVJ 19.1.2017

Děkujeme Občanskému sdružení občanů BNL-SB, zaps. spolek za organizaci semináře „Nový OZ a ZOK v praxi SVJ a BD“. Dostali jsme velmi zajímavé nejen právní, ale i praktické informace, důležité pro naši další práci. Nejvíce nás ale potěšila informace, že naše Společenství patří mezi menšinu SVJ, která mají splněné základní legislativní povinnosti.
Současně byla potvrzena informace, že před našimi domy během několika následujících měsíců zmizí obludné zátiší s přetékajícími kontejnery na odpady a nahradí je moderní velkokapacitní podzemní nádoby. (podobné můžeme vidět v sousedních Lázních Toušeň hned na kraji obce vpravo u zastávky)

Porucha výtahu „B“ 16.1.2017

tento víkend došlo k poškození dveří výtahu ve vchodu „B“. Servisní firma v neděli zjistila rozsah poškození s tím, že musí objednat náhradní díly a oprava tak bude možná nejdříve do 3 dnů. K poškození došlo zřejmě neopatrností některého z uživatelů.

„úřední hodiny“ výboru 29.12.2016

Úřední hodiny výboru budou probíhat i v roce 2017 každé pondělí se sudým datem od 19,00 hodin. Poprvé se sejdeme dne 16. 1. 2017.

Domácí telefony 28.12.2016

V minulém týdnu došlo k závadě na domácích telefonech vchodu „B“ (nesnesitelný pískot), jednou z příčin bylo špatné zavěšení sluchátka v některém z bytů. Prosíme proto všechny o větší opatrnost.

Změna správce a uzavření roku 2015 23.12.2016

Na základě usnesení shromáždění byl opožděně ukončen účetní rok 2015 a byla provedena změna správce v souladu s usnesením shromáždění a s využitím ustanovení nových stanov hlasováním PER – ROLLAM. Byla uzavřena smlouva dnem 1. 1. 2017 se společností BBM, a.s. (www.bbmestska.cz). Kontakty vč. havarijní služby jsou uvedeny na našich stránkách v rubrice KONTAKTY. Převzetí dokladů od MIVA FM se odkládá na konec ledna 2017, do kdy by měly být vyřešeny chyby v předávaných dokladech. Údržba domu a hotovostní služba nové firmy již fungují. Kontrola domu probíhá zpravidla ve středu.
Firma MIVA FM bude v domě dál provádět úklidové práce.

Oprava hromosvodů 30.11.2016

Oprava hromosvodů byla dokončena v termínu, ale dodavatel provede po dohodě ještě úpravu terénu a zasetí trávy v místě výkopu v jarních měsících. Nová revizní zpráva je bez závad, takže je náš dům opět o něco bezpečnější.

Preventivní požární prohlídka objektu 20.11.2016

16.11.2016 byla provedena požární preventivní prohlídka společných prostor domu. Jediným nedostatkem jsou předměty na chodbách, jako botníky, květináče apod. Žádáme všechny vlastníky, aby tyto předměty z únikových cest odstranili.

Pravidelná revize protipožárních zařízení 20.11.2016

9.11.2016 byla v domě provedena pravidelná revize požárních zařízení, jako jsou hydranty, hasicí přístroje a požární dveře. Kontrola proběhla bez závad.

Oprava hromosvodů

V době od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016 budou probíhat práce na opravě hromosvodů kolem našeho domu. V první etapě bude proveden výkop kolem 2/3 domu v šířce cca 20 cm ve vzdálenosti cca 1m od domu, do kterého se položí zemnící pásek. Poté budou doplněny svody na stěnách a opravy na střeše. Potřebné souhlasy města i vlastníků sítí jsou k dispozici v kanceláři výboru.

Info - satelit

Vážení sousedé,

Při servisu na technologii STA/SAT byl minulý týden změněn přijímací kanál 47 na 51 z důvodu ukončení vysílání v HD kvalitě na kanále 47. Programová nabídka se rozšiřuje při naladění kanálu 51. Prima  je na Multiplexu na kanále 58.

Souhrn přijímaných kanálů:

Vysílač Buková Hora- 33K., 55K., 58K.
Vysílač Praha- Žižkov- 51K.
Vysílač Praha- Ládví- 37K.,42K.,46K.

Pozvánka

Shromáždění vlastníků se bude konat v pondělí, dne 20. 6. 2016 od 18:00 hodin v jednací místnosti společenství Program shromáždění:
 • 1. Zahájení, ověření účasti,
 • 2. volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • 3. zpráva o činnosti výboru,
 • 4. zpráva o hospodaření a o činnosti správce,
 • 5. zpráva revizora,
 • 6. roční účetní uzávěrka Společenství,
 • 7. plán údržby a oprav a rozpočet na další období,
 • 8. informace o rekonstrukci vytápění, připravované změny.
 • 9. diskuse,
 • 10. usnesení,
 • 11. závěr.

Podklady budou k dispozici v kanceláři Společenství nejpozději 13. 6. 2016 od 19,00 hodin. Případně po dohodě v jiném termínu, nebo na vyžádání zaslány emailem. Vyúčtování záloh za rok 2015 dosud nebylo doručeno. Správce jej slíbil doručit do konce tohoto týdne.


Změna úředních hodin výboru

Změna úředních hodin výboru od října 2015:
Každé pondělí se sudým datem od 19,00 hodin v kanceláři v suterénu.Info 18.4.2015

Ti, kteří dali výboru email, jste obdrželi elektronicky návrh nových stanov našeho Společenství, které jsou zpracovány právníkem podle nového Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud budete mít k jeho textu připomínky, zašlete je na adresu společenství1734@seznam.cz do konce dubna 2015, abychom je stihli zapracovat do shromáždění, které bude 25.5.2015. Pozvánky a materiály budou zaslány nejméně dva týdny předem. Vy, kteří nepoužíváte elektronickou poštu, můžete návrh stanov dostat v listinné podobě v kanceláři Společenství v každou neděli se sudým datem od 20,00 hodin nebo v jiném termínu na požádání u členů výboru.

Respektujte prosím, že se jedná o interní dokument našeho Společenství a neposkytujte jej třetím osobám.

Info 11. 4. 2015

Zahájili jsme přípravu na letošní shromáždění. Bude velmi důležité, protože se bude projednávat několik změn, vyvolaných novým Občanským zákoníkem (OZ) a současně bude volebním.

Žádáme vás proto o spolupráci již nyní, a to:
 • pokud máte od posledního shromáždění změnu osobních údajů, jako telefon, email či jiný bankovní účet, nahlaste toto neprodleně některému členovi výboru!
 • na vámi uvedené kontakty budeme doručovat návrhy dokumentů, které budeme na shromáždění schvalovat. Vaše vyjádření k nim je nutné do konce měsíce dubna, abychom vše stihli zpracovat.
 • V bytech s tzv. „Společným jměním manželů“ je nutné podle nového OZ uzavřít zmocnění podle § 1185 OZ a to předložit před zahájením shromáždění. Toto vám pomůže zpracovat volební komise podle vzoru, který již je na našich www stránkách v rubrice „ke stažení“.


Info 22. 3. 2015

Rozhodujeme s městem o způsobu vytápění sídliště

Nové vedení radnice se snaží na rozdíl od těch předchozích komunikovat s občany a přímo spolupracovat na řešení nejdůležitějších problémů. Radnice v současné době připravuje koncepci vytápění bytových jednotek v sídlišti u nádraží a v sídlišti u nemocnice. V úvahu připadá centrální vytápění nebo vytápění pomocí domovních kotelen. Předseda našeho SVJ se stal členem komise, která navrhované varianty posoudila a která dala radnici doporučení, jakým směrem se ubírat. Komise je desetičlenná - 5 členů - předsedů SVJ z každého sídliště. Přijatá koncepce ovlivní vytápění našich domů na řadu let, proto ji věnujeme mimořádnou pozornost. O závěrech komise budeme informovat na Shromáždění vlastníků v dubnu.

Další společně řešený problém bude i parkování ve městě a zejména na sídlištích. Bude na tom pracovat obdobná komise.

Info 20. 3. 2015

V tomto roce proběhne periodická revize společné elektřiny. Doporučujeme všem využít služeb přítomných odborníků i ve vašich bytech.

Je zde totiž reálné nebezpečí požáru bytů v souvislosti se zastaralou (hliníkovou) instalaci elektrických bytových rozvodů. U těchto rozvodů časem dochází k vyhřívání šroubovaných spojů zejména v zásuvkách, ale i u přímo připojených svítidel a spotřebičů. Následně může dojít až ke vzplanutí takovéhoto spoje a v nejlepším případě „jen“ k vyhoření zásuvky. Tato situace nastala nedávno v sousedním domě. Výbor Vás proto žádá, abyste této situaci věnovali pozornost, neboť podcenění problému může vyústit v tragédii, která pak může postihnout nejen vlastníka bytu, ale všechny majitele a obyvatele domu. Doporučujeme majitelům bytů nechat si bytovou elektroinstalaci zkontrolovat odborníky, kteří jsou schopni základní nedostatky odstranit. Pokud se na výbor obrátíte ve větším počtu, jsme schopni pro Vás tuto službu zajistit a objednat v rozumných cenách.

Dovolujeme si i připomenout, že v rámci revitalizace byly všechny elektrické rozvody ve společných prostorech domu rekonstruovány a staré hliníkové kabely nahrazeny kabely měděnými. Lze tedy vlastníkům bytových jednotek doporučit provést tuto rekonstrukci i ve vlastních bytech.

Informace 5.2.2015

Zápisem do Katastru nemovitostí byl po několika letech úspěšně završen proces prodeje dvou bytových jednotek. Peníze jsou na účtu Společenství a je s nimi nakládáno podle schváleného usnesení shromáždění. Ve vyúčtování nákladů za rok 2014 bude proto každému vlastníkovi vyplacen podíl z odsouhlasené částky. Podrobnosti nebudou zveřejněny zde, protože se jedná o naše vnitřní informace, ale jsou k dispozici jako obvykle každou neděli se sudým datem v kanceláři. Za byt 36 jsme podali daňová přiznání, za byt 35 tak učiníme v co nejkratším termínu (pokud nám je obratem podepíšete, některé z vás jsme doháněli dva týdny).

V současné době připravujeme další kolo jednání městem a s katastrem, a to zápis dvou přístaveb a dořešení vstupů do domu. Tyto akce nebylo možné spojit s řešením bytů a musely počkat.

Další dořešenou záležitostí je zádržné Evropské stavební společnosti, které jsme jim drželi od konce revitalizace. Ve spolupráci s advokátní kanceláří se nám podařilo snížit celkovou výši na necelou třetinu a definitivně tak uzavřít stavbu.

INFORMACE 31. prosince 2014

Dnes byla předána na Katastr nemovitostí kupní smlouva na byt č. 35 k zápisu změny vlastníka.

INFORMACE 9. prosince 2014

Dnes byl na základě podepsané kupní smlouvy předán byt číslo 35 novým vlastníkům, kterými jsou manželé Špurkovi.

INFORMACE 25. října 2014

V katastru nemovitostí byl zapsán nový vlastník bytu č. 36. Na byt č. 35 byla složena záloha u notáře.

INFORMACE 21. října 2014

Dnes proběhla úprava antén a aktualizace nastavení STA. Přehled přijímaných kanálů pro bytový dům V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem, platný od 21. října 2014:

Kanál 33 Kanál 37 Kanál 42 Kanál 46 Kanál 47 Kanál 55 Kanál 58

Pro naladění TV doporučujeme ruční ladění po kanálech.

Prodej bytů č. 35,36

Tento týden jsme konečně uzavřeli kupní smlouvu na byt č. 36, která byla ihned předložena k zápisu na Katastr nemovitostí.
Na druhý byt byla uzavřena rezervační smlouva a zájemce si vyřizuje úvěr. Je předpoklad, že do konce roku budou oba byty prodány a budeme moci uhradit povinné poplatky a rozdělit získané prostředky podle schválených pravidel.
Ihned poté zahájíme další kolo souboje s úřady – zápis dvou přístaveb a dořešení pozemků pod vstupy.


Zápis dvou nových bytů

dnes jsme ukončili dva roky trvající snahu o čistý zápis dvou nových bytů do Katastru nemovitostí. KN konečně odstranil poslední svévolně zapsanou bankovní zástavu. Ihned jsme zahájili další jednání k prodeji obou bytů. O dalším vývoji budeme průběžně informovat.


INFORMACE

Vážení sousedé, nezapomeňte zaplatit Městu poplatek za odpady na rok 2014. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
Způsob úhrady:
1.Převodem na účet města č. 19-0185428504/0600 podle loňských složenek ve stejné výši 660,- Kč/rok (pokud nemáte variabilní symbol z loňské složenky, musíte si jej nechat přidělit na pokladně města v 1. patře staré budovy MÚ.
2. Platbou přímo na pokladně města v 1. patře staré budovy MÚ.

Úvěr

Po úspěšných jednáních s bankou ve spolupráci S Dr. Švamberkem se nám podařilo od listopadu snížit úrokovou sazbu našeho úvěru o 0,9%. Tato zdánlivě malá úspora představuje částku několik desítek tis. Kč za rok.

Vklad do Katastru nemovitostí

Konečně se zápis podařil! Podání žádosti o zápis zdržel jeden ze spoluvlastníků o téměř půl roku tím, že nebyl schopen přes opakované žádosti dodat povolení jeho banky k provedení zápisu. Nakonec jsme si museli poradit ve spolupráci s Dr. Švamberkem sami přímo v bance a po dlouhých tahanicích jsme souhlas za dotyčného vyřídili sami. V důsledku tohoto prodlení došlo ke třem událostem: - jeden z nových nabyvatelů nevydržel čekat a odstoupil od smlouvy. Byt znovu nabídneme k prodeji až po zápisu. - druhý nabyvatel nám opakovaně povolil prodloužení smluvního termínu, ale napodruhé již musel uplatnit právo na smluvní pokutu, kterou jsme po poradě s právníky uhradili. I jemu totiž vznikly značné problémy s úřady vinou prodlení. - zápis vkladu dvou bytů do katastru nemovitostí byl těsně před dokončením pozastaven v důsledku vypořádávání dědictví po dvou spoluvlastnících, kteří nedávno zemřeli (notářské řízení má přednost).

Nová legislativa

Od 1.1.2014 začne platit nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Ten nám přinese spoustu závažných změn. V uplynulém týdnu jsme se zúčastnili školení u SMBD s výkladem změn. Mimo jiné musíme upravit název společenství, změnit stanovy apod. tyto změny se musí zapsat na rejstřík, finanční úřad, pojišťovny a další úřady. Opět budeme v této souvislosti platit nejrůznější správní a jiné poplatky. Například všechny změny stanov budou muset probíhat za přítomnosti notáře.

ÚT, teplá voda

Ústřední vytápění bylo osazeno novými uzavíracími armaturami a vyregulováno tak, aby byla splněna podmínka dotace. Navíc byl přívod na doporučení projektanta osazen kompenzací tlaku, aby se otopný systém lépe vyrovnával s tlakovými poměry a nedocházelo k rázům v potrubí. Bylo provedeno vyvážení tlaku studené a teplé vody v našem domě. V současné době by nemělo dojít k problémům, které se staly před rokem ve vchodě B.


Česká kvalita

Ocenění

Dne 5. června 2012 byl předseda výboru pozván na sympozium funkcionářů SVJ, bytových družstev a firem, které se zabývají rekonstrukcemi domů, aby převzal v pražském hotelu Populus z rukou Ing. Jana Taraby, ředitele Národního informačního střediska podpory kvality ocenění ČESKÁ KVALITA –CZECH MADE pro náš dům. Na sympoziu byla promítány fotografie našeho dalších tří oceněných brandýských domů č.p. 1732, 1733 a Ocenění se skládá z Osvědčení a z kovové tabulky se značkou kvality, která bude vyvěšena v domě.

Novinky – ZELENÁ ÚSPORÁM

 1. dne 28. 12. 2011 schválil Ministr životního prostředí naši žádost o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám. Dostáváme se tak do 2. kola, kdy budeme dokladovat realizaci opatření. Po splnění všech podmínek dostaneme k podpisu smlouvu. Toto musí proběhnout nejdéle do 30. 6. 2012. Po podpisu smlouvy dostaneme do 90 dnů peníze na účet. Z toho vyplývá, že peníze budou na účtu nejhůře do konce letošního léta.
 2. 2. dne 4. 1. 2012 jsme konečně podepsali smlouvu se SFŽP o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám (Stručně příspěvek na projekt). Do 90 dnů nám bude vyplaceno 83 000,- Kč.

ZMĚNY


Dnem 1. 1. 2012 došlo ke změně správce v našem domě, kterým se stal p. Marek Mitáš. Spojení je uvedeno v rubrice KONTAKTY.


INFO 5. 12. 2011


Vážení vlastníci,
dne 5. 12. 2011 jsme po dlouhých peripetiích dostali od stavebního úřadu města „souhlas se změnou užívání stavby“, takže máme konečně z nebytových prostor 2 nové BYTY. Dalším krokem bude změna „prohlášení vlastníka“, na které již pracujeme, a jeho registrace na Katastru nemovitostí. Teprve poté můžeme s byty hospodařit.

DŮLEŽITÉ - práce v domě


Vážení vlastníci,

v úterý, dne 6. 12. 2011 bude provedeno vyregulování otopné soustavy našeho domu. Podmínkou úspěšného provedení této akce je součinnost nás všech. Na tento den je nutno zabezpečit úplné otevření všech ventilů u radiátorů, aby bylo prováděné měření objektivní.
Regulace je nezbytná jednak proto, aby se optimalizovalo vytápění domu po zateplení a mohli jsme dosáhnout co největších úspor. Druhým důvodem je povinnost doložit protokol o vyregulování otopné soustavy na SFRB jako jednu z podmínek udělení dotace z programu NOVÝ PANEL, kterou již dostáváme. Minulý měsíc proběhla instalace kompenzátoru tlaku v předávací stanici našeho domu. Toto je druhá etapa. Třetí, konečná proběhne až v průběhu příštího roku po skončení topné sezony, a to výměna ventilů na stoupačkách v suterénu.
Vzhledem k tomu, že ceny tepla v budoucnu výrazně porostou, věnujte tomu, prosím, náležitou pozornost!

INFORMACE (15. 9. 2011)

Upozornění odběratelům elektřiny a plynu (pro ty, kteří podepisují smlouvy ve dveřích!)


tepelné čerpadlo

Topná tělesa (4. 9. 2011)


V době mimo topnou sezonu je nutné nechat otevřené ventily u radiátorů! Zamezíme tím vytváření vzduchových bublin v radiátorech, které se vytvářejí při vypouštění vody během oprav za uzavřenými ventily a nedají se odstranit odvzdušněním systému.